Verpleeghuis het Dok, Urk

Wij werken veel voor de medische sector. Hieronder vallen ook de verpleeghuizen. Verpleeghuis het Dok is een project waar wij met onze kennis en expertise een prachtig interieur hebben gerealiseerd. Het geeft een warme, huiselijke sfeer. De Urkse geschiedenis is hierbij herkenbaar in vorm en inrichting, verschillende elementen refereren naar het vissersdorp.

Meedenken en oplossingen

Wij denken graag met onze opdrachtgever mee. Wij hebben het opgestelde programma van eisen verwerkt. Daarnaast hebben wij ingespeeld op het thuisgevoel van de bewoners. Wij hebben verschillende elementen een dubbelfunctie gegeven. Banken hebben direct de ruimte om spullen tentoon te stellen. Gedurende het jaar kan dit worden gewisseld. Zo wordt er ingespeeld op verschillende thema’s en seizoen. In de gehele inrichting is er gebruik gemaakt van herkenbare visualisaties voor de bewoners.

Wij hebben de vaste inrichting voor de centrale ruimten gerealiseerd. De balies, zitelementen en het restaurantgedeelte zijn door ons in een warme en huiselijke sfeer gerealiseerd.