FarmaFlow is een resultaatgericht onderzoekstraject om efficiency voordelen in uw dagelijkse praktijk te behalen.


 

Meer rendement? FarmaFlow levert u een uitgekiend onderzoekstraject aan waar u direct de vruchten van plukt.
Onze aanpak? Wij maken een uitgebreide analyse van uw apotheek op de werkvloer, daar waar uw corebusiness zich bevindt.
We verschaffen u inzicht in de processen waarna u met organisatorische en / of logistieke - ruimtelijke aanpassingen een beter resultaat kunt behalen. 

FarmaFlow is een uniek traject dat is voortgekomen uit de specialisatie van Technoplanning op het gebied van apotheekinrichting. FarmaFlow is een bundeling van uitgebreide ervaring, kennis en betrouwbare benchmarkgegevens, gecombineerd met een uitgelezen procesanalyse. Dit betekent een resultaatgericht onderzoekstraject dat u veel voordeel kan bieden. Op basis van een intensieve inventarisatie van twee dagen in uw apotheek, presenteren we u een rapport met praktische handvatten. Uw initiële investering in FarmaFlow verdient u hiermee snel terug. Waarna u uiteraard blijvend voordeel weet te realiseren in uw apotheek.

Meer winst door een betere workflow.

U ontvangt een overzichtelijk rapport met resultaten en adviezen voor een nog betere efficiency, logistiek en inzet van uw medewerkers. Past u deze adviezen toe? Dan garanderen wij al snel meer winst door een betere workflow.

Van plan tot praktijk

In overzichtelijke stappen begeleiden wij uw apotheek naar meer rendement. Van plan tot praktijk. Van idee tot implementatie. Graag leggen wij u deze overzichtelijke stappen naar meer rendement op uw werkvloer in het kort uit.

In drie stappen naar meer rendement in uw apotheek

1. Onderzoek


  • Inventariseren algemene gegevens.
  • Waarneming bestaande logistieke processen.
  • Inventariseren knelpunten.

2. Rapportage


U ontvangt een uitgebreid rapport met heldere handvatten voor verbetering. Deze aanbevelingen leveren u zowel quick-win mogelijkheden op als structurele verbeteringen over een langere tijd op gebied van:

  • Optimale routing en benutting vierkante meters.
  • Aanschrijven/uitvullen/uitgeven.
  • Invulling bezetting fte’s.
  • Aanvoer medicijnen.
  • Mogelijkheden smart- en central filling.
  • Proces optimalisatie

3. Implementatie


In vervolg op het FarmaFlow rapport kunnen we samen met u kijken hoe de verbetervoorstellen kunnen worden geïmplementeerd in uw organisatie.

Workflow: de basis voor (tijd)winst en werkplezier


Een betere workflow in uw apotheek levert meerdere voordelen op. Naast tijd- en geldwinst verhoogt het ook het werkplezier van uw medewerkers. Zij kunnen met hetzelfde aantal collega’s meer werk verzetten en dus meer regels verwerken of de beschikbare tijd nuttig inzetten voor andere taken zoals zorg en uitleg aan de balie. Niet alleen uw rendement stijgt, maar ook de motivatie van uw medewerkers.